Webináře nahrávky

Vnitřní kontrolní systém ÚSC a Interní audit

Kontrolní činnost na úseku vnitřního kontrolního systému, finanční kontroly a základní požadavky na interní audit srozumitelně a přehledně

Lektor: Olga Sloupová

Kdykoli dle Vašich časových možností
70 minut
Cena s DPH:
1 924 Kč
Cena bez DPH:
1 590 Kč

SLEVA za více přístupů
Přihlaste se se svým kolegou a oba získáte slevu 10 %.


Nastavení a fungování vnitřního kontrolního systému územních samosprávných celků je předmětem řídící finanční kontroly – předběžné, průběžné a následné, a interní audit je jedním z nezbytných nástrojů prověřování účinnosti vnitřního kontrolního systému, včetně prověřování správnosti vybraných operací. Cílem je předcházení a vyloučení nedostatků pro přijetí a realizaci finanční operace. Seznamte se jednotlivými kroky finančních kontrol, s obsahem zpráv o výsledcích kontrol (v podobě vzorů) a s náležitostmi interního auditu.

Program:
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
Řídící kontrola
Předběžná, průběžná a následná řídící kontrola
Funkční nezávislost interního auditu

Komu je určen:
pro všechny kontrolní pracovníky územních samosprávních celků, účetní obcí a příspěvkových organizací a dále zastupitele územních samosprávních celků.

  
Nahrávám...
Nahrávka
Nahrávku webináře je možné zhlédnout kdykoli, a to i opakovaně, maximálně však na dvou zařízeních (např. z práce a z domova). Kdykoli je také možné sledování nahrávky přerušit. Přístup není vázán na konkrétní datum a není časově limitován.

Ke sledování nahrávky nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám kvalitní připojení k internetu a běžné reproduktory nebo sluchátka. Připojíte se prostřednictvím webového prohlížeče (prokliknete se na zaslaný odkaz) nebo v aplikaci Adobe Connect, která je volně ke stažení.

Osvědčení o absolvování kurzu zasíláme na vyžádání.


Olga Sloupová
Olga Sloupová působila 18 let na Okresním úřadě v Chebu a 13 let na Krajském úřadě Karlovarského kraje vedoucí oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC. Ve své lektorské praxi předává praktické zkušenosti kolegům a kolegyním z ÚSC.

Aktualizujte předvolby souborů cookie