Delego logo Váš partner na cestě k informacím

13:13 | 8. srpna 2022

konec menu

KALENDÁŘ

SRPEN 2022
PÚSČPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

ZÁŘÍ 2022
PÚSČPSN
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Předchozí
měsíce…

Další měsíce…

Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti DELEGO s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro pořádání vzdělávacích akcí, prodej služeb a výukových materiálů s nimi souvisejících společností DELEGO s.r.o. (dále jen DELEGO).

Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a poskytovatele služeb, kterým je společnost DELEGO, se sídlem Na Chodovci 2488/12, Praha 4, 141 00, IČ: 242 97 224, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 194173 u rejstříkového soudu v Praze a kupujícího.


OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SEMINÁŘE A KONFERENCE

1. Akreditace, způsob uzavření kupní smlouvy

1.1 Přihlášky k účasti na semináři přijímáme pouze písemně. Každá učiněná objednávka je závazná.

1.2 Zákazník zodpovídá za správnost údajů uvedených na objednávce. Jakékoli změny údajů týkajících se objednávky je zákazník povinen neprodleně oznámit společnosti DELEGO.

1.3 Přijetí objednávky potvrdí zákaznický servis DELEGO nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky informativním e-mailem na zadaný e-mail.

2. Platební podmínky

2.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za objednané služby včetně případných nákladů na ubytování, dalších sjednaných služeb a DPH.

2.2 Účastnický poplatek je nutné uhradit před konáním semináře na základě zálohové faktury. Zálohovou fakturu zašle zákaznický servis společnosti DELEGO kupujícímu elektronicky na zadaný e-mail. Po její úhradě obdrží kupující fakturu (daňový doklad), a to v elektronické podobě na zadaný e-mail.

2.3 V případě, že platba nebyla připsána na účet společnosti DELEGO do data konání semináře, prokáže účastník zaplacení semináře potvrzením o odepsání platby z jeho účtu. Platby v hotovosti před zahájením semináře v místě jeho konání lze akceptovat pouze ve výjimečných případech při pozdním přihlášení.

3. Cena služeb

3.1 Cena semináře zahrnuje občerstvení, v případě seminářů do 16 hodin též teplý oběd, a výukové materiály.

3.2 Uvedená cena semináře nezahrnuje DPH ve výši 21 %. DPH bude připočteno k ceně semináře dle standardních účetních zvyklostí.

3.3 Cena služeb nezahrnuje náklady na cestu a ubytování účastníků.

3.4 Při účasti dvou nebo více osob z jedné firmy má každý účastník nárok na slevu 10 % z ceny semináře.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 Při zrušení účasti, od zaslání závazné objednávky do 7 kalendářních dnů před zahájením semináře, je účtován storno poplatek 40 % z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá. Kupující však má právo delegovat za sebe náhradního účastníka. Při změně objednávky, odsouhlasené oběma stranami, je účtován administrativní poplatek ve výši 340 Kč.

4.2 V případě, že je přeplněna kapacita semináře, je zákazník o této skutečnosti informován.

4.3 DELEGO si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu, lektora, termínu nebo zrušení semináře. Dojde-li ke zrušení semináře, bude účastnický poplatek navrácen v plné výši.

4.4 Prodávající může od kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že kupující do data konání semináře neuhradí účastnický poplatek nebo neprokáže odepsání platby z jeho účtu, v případě hrubého porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO WEBINÁŘE (ONLINE SEMINÁŘE)

1. Akreditace, způsob uzavření kupní smlouvy

1.1 Přihlášky k účasti na webináři přijímáme pouze písemně. Každá učiněná objednávka je závazná.

1.2 Zákazník zodpovídá za správnost údajů uvedených na objednávce. Jakékoli změny údajů týkajících se objednávky je zákazník povinen neprodleně oznámit společnosti DELEGO.

1.3 Přijetí objednávky potvrdí zákaznický servis společnosti DELEGO nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky informativním e-mailem na zadaný e-mail.

2. Platební podmínky

2.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za objednané služby včetně DPH.

2.2 Účastnický poplatek je nutné uhradit před konáním webináře na základě faktury.

2.3 Společně s fakturou zašle zákaznický servis společnosti DELEGO každému účastníkovi na uvedený e-mail přihlašovací údaje. Přihlašovací údaje smí kupující použít pouze pro své vlastní přihlášení do virtuální webinární místnosti. Kupující se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.

3. Cena služeb

3.1 Uvedená cena webináře nezahrnuje DPH ve výši 21 %. DPH bude připočteno k ceně webináře dle standardních účetních zvyklostí.

3.2 Cena zahrnuje účast na online přednášce, možnost kladení otázek prostřednictvím chatu (lektor zodpoví ve druhé části webináře) a zaslání prezentace následující den po ukončení webináře zákaznickým servisem společnosti DELEGO. Zákazník obdrží rovněž přihlašovací údaje k nahrávce webináře.

3.3 Při účasti dvou nebo více osob z jedné firmy má každý účastník nárok na slevu 10 % z ceny webináře.

4. Odstoupení od smlouvy

4.5 Účastník může zrušit účast nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením webináře. V takovém případě je účtován storno poplatek 50 % z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá, kupující však má právo delegovat za sebe náhradního účastníka. O této skutečnosti je však povinen informovat zákaznický servis společnosti DELEGO před započetím webináře. Při změně objednávky, odsouhlasené oběma stranami, je účtován administrativní poplatek ve výši 340 Kč.

4.6 V případě, že je přeplněna kapacita webináře, je zákazník o této skutečnosti informován.

4.7 Společnost DELEGO si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu, lektora, termínu nebo zrušení webináře. Dojde-li ke zrušení webináře, bude účastnický poplatek navrácen v plné výši.

4.8 Prodávající může od kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že kupující do data konání webináře neuhradí účastnický poplatek nebo neprokáže odepsání platby z jeho účtu, v případě hrubého porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.


5. Technické parametry

5.1 Zákazník bude respektovat pokyny pro spuštění webináře vydané společností DELEGO. Zákazník před zahájením webináře ověří, zda jeho počítač a připojení splňují technické parametry nezbytné pro sledování webináře, a to dle instrukcí společnosti DELEGO, které mu budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce. Zákazník má možnost ověřit si technické parametry již před uskutečněním objednávky, a to prostřednictvím pokynů uvedených v sekci Vše o webinářích na webových stránkách společnosti.

5.2. Během webináře bude IT specialista společnosti DELEGO s.r.o. k dispozici pro případné konzultace na chatu ve virtuální místnosti.


OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZAKOUPENÍ ZÁZNAMU WEBINÁŘE

1. Způsob uzavření kupní smlouvy

1.1 Objednávku záznamu webináře přijímáme pouze písemně. Každá učiněná objednávka je závazná.

1.2 Zákazník zodpovídá za správnost údajů uvedených na objednávce.

1.3 Přijetí objednávky potvrdí zákaznický servis společnosti DELEGO nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky informativním e-mailem na zadaný e-mail.

2. Platební podmínky

2.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za objednané služby včetně DPH.

2.2 Na základě objednávky Vám zašleme fakturu se 7denní splatností.

2.3 Společně s fakturou Vám zákaznický servis společnosti DELEGO zašle na uvedený e-mail přístupové údaje, pomocí nichž se přihlásíte do virtuální webinární místnosti, a link na stažení prezentace. Přihlašovací údaje smí kupující použít pouze pro své vlastní přihlášení. Kupující se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.

3. Cena služeb

3.1 Uvedená cena záznamu webináře nezahrnuje DPH ve výši 21 %. DPH bude připočteno k ceně dle standardních účetních zvyklostí.

3.2 Cena zahrnuje výklad lektora a stažení prezentace v pdf formátu. Záznam webináře trvá cca 1 až 2 hodiny a lze jej shlédnout i opakovaně.

4. Technické parametry

4.1 Zákazník bude respektovat pokyny pro spuštění webináře vydané společností DELEGO. Zákazník má možnost ověřit si technické parametry již před uskutečněním objednávky, a to prostřednictvím pokynů uvedených v sekci Vše o webinářích na webových stránkách společnosti.


OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZAKOUPENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

1. Způsob uzavření kupní smlouvy

1.1 Objednávku vzdělávacího programu přijímáme pouze písemně. Každá učiněná objednávka je závazná.

1.2 Zákazník zodpovídá za správnost údajů uvedených na objednávce.

1.3 Přijetí objednávky potvrdí zákaznický servis společnosti DELEGO nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky informativním e-mailem na zadaný e-mail.

2. Platební podmínky

2.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za objednané služby včetně DPH.

2.2 Na základě objednávky Vám zašleme fakturu se 7denní splatností.

2.3 Společně s fakturou Vám zákaznický servis společnosti DELEGO zašle na uvedený e-mail organizační pokyny.

2.4. Přístupové údaje, pomocí nichž se přihlásíte do virtuální webinární místnosti, a link na stažení prezentací, Vám budeme zasílat průběžně tak, jak odpovídá stanovenému programu konkrétního vzdělávacího programu. Přihlašovací údaje smí kupující použít pouze pro své vlastní přihlášení. Kupující se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.

2.5. Přihlášení do virtuální místnosti a možnost stažení podkladových materiálů, které jsou součástí vzdělávacího programu, bude umožněno po uhrazení faktury.

3. Cena služeb

3.1 Uvedená cena vzdělávacího programu nezahrnuje DPH ve výši 21 %. DPH bude připočteno k ceně dle standardních účetních zvyklostí.

3.2 Při zakoupení vzdělávacího programu pro více účastníků z jedné společnosti či organizace bude poskytnuta sleva 10 % z celkové ceny bez DPH.

3.3 Cena zahrnuje výklad lektora (v režimu online i offline), stažení prezentací v pdf formátu, závěrečný test a certifikát o absolvování kurzu. Záznamy webinářů, které jsou součástí vzdělávacího programu, lze shlédnout i opakovaně. Online seminář je vysílán živě a jeho nahrávka bude účastníkům zpřístupněna v ceně programu.

4. Technické parametry

4.1 Zákazník bude respektovat pokyny pro spuštění webináře či záznamu webináře vydané společností DELEGO. Zákazník má možnost ověřit si technické parametry již před uskutečněním objednávky, a to prostřednictvím pokynů uvedených v sekci Vše o webinářích na webových stránkách společnosti.


OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZAKOUPENÍ ELEKTRONICKÝCH PRODUKTŮ (e-Produktů)

1. Způsob uzavření kupní smlouvy

1.1 Objednávku e-Produktů (publikací, dokumentů, formulářů apod. v elektronické verzi) přijímáme pouze písemně. Každá učiněná objednávka je závazná.

1.2 Zákazník zodpovídá za správnost údajů uvedených na objednávce.

1.3 Přijetí objednávky potvrdí zákaznický servis společnosti DELEGO nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky informativním e-mailem na zadaný e-mail.

2. Platební podmínky

2.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za objednané služby včetně DPH.

2.2 Na základě objednávky Vám zašleme fakturu se 7denní splatností.

2.3 Společně s fakturou Vám zákaznický servis společnosti DELEGO zašle na uvedený e-mail link (odkaz) ke stažení e-Produktu. Tento link smí kupující použít pouze pro stažení produktu do svého počítače. Kupující se zavazuje, že zaslané údaje neposkytne třetím osobám

3. Cena služeb

3.1 Uvedená cena e-Produktu nezahrnuje DPH ve výši 21 %. DPH bude připočteno k ceně dle standardních účetních zvyklostí.

3.2 Cena zahrnuje kompletní produkt v elektronické podobě, zpravidla ve formátu pdf, doc a xlsx (vše zkomprimováno do formátu rar). Přesný obsah a rozsah e-Produktu včetně specifikace formátu je uveden na webových stránkách v kartě daného e-Produktu v sekci Specifikace produktu.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastník odesláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s těmito podmínkami účasti.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka je archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

Zákazník dává společnosti DELEGO uvedením svých kontaktních údajů na objednávce souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zák. č. 480/2004 Sb. Tento souhlas může kdykoli odvolat písemnou formou. Zpracování osobních údajů probíhá podle čl. 5 a 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 1. 12. 2021.