Ing. Roman Landgráf


Ing. Roman Landgráf  se již více jak 20 let zabývá daňovým poradenstvím jako samostatný daňový poradce,  přičemž se významně specializuje na zastupování  podnikatelských subjektů před správcem daně  při daňových kontrolách, postupech k odstranění pochybností  a dalších postupech a řízení (včetně odvolacích a soudních). Této oblasti se významně věnuje také publikačně a lektorsky. V současné době je také externím doktorandem na Právnické fakultě UK Praha v oboru daňového práva, kde se věnuje zejména ústavněprávnímu pojetí daňového práva.