Mgr. Klára Valentová


Klára Valentová spolupracuje s advokátní kanceláří Vilímková, Dudák & Partners. Specializuje zejména na pracovní právo a ochranu osobních údajů a v těchto oblastech poskytuje komplexní právní služby, publikuje a účastní se také odborných seminářů a konferencí. Je jedním ze zakládajících členů české asociace advokátů specializujících se na pracovní právo - Czech Employment Lawyers Association (CzELA) a také členkou pracovněprávní skupiny Comtittee for Labor and Social Affairs při Americké obchodní komoře, kde se podílí na přípravě novelizací a připomínek k různým právním předpisům.