Ing. Petr Šulc


Ing. Petr Šulc vystudoval Stavební fakultu ČVUT, obor vodní hospodářství se zaměřením na ochranu životního prostředí. 15 let působil ve veřejné správě, z toho  10 let na pozici ředitele odboru v oblasti řízení odpadového hospodářství hl.m.Prahy. Dále pracoval jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech ASEKOL a EKOLAMP. Od roku 2009 se věnuje poradenské činnosti v oblasti životního prostředí, zejména v odpadovém  hospodářství. Od roku  2013 působí  současně jako  výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin. Z této pozice se podílí na připomínkování nové odpadové legislativy.