Delego logo Váš partner na cestě k informacím

17:04 | 17. února 2019

konec menu

KALENDÁŘ

ÚNOR 2019
PÚSČPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

BŘEZEN 2019
PÚSČPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Předchozí
měsíce…

Další měsíce…

DETAIL SEMINÁŘE

Rozdělování zisku obchodních korporací v roce 2019

Zákonné podmínky pro vyplácení podílů na zisku – Účetní závěrka a její schválení – Kdy nelze vyplatit podíly na zisku, o kterých rozhodla valná hromada – Test insolvence

Rozdělení zisku v obchodní korporaci je podmíněno nejen schválením řádné účetní závěrky, ale i testem insolvence, který ověří platební schopnost korporace. Rozdělit lze nejen zisk za uplynulé účetní období, ale za splnění zákonných podmínek i nerozdělený zisk minulých let. Seznamte se s předpisy, které je nutné dodržet při sestavení účetní závěrky, jejím schválení, testu insolvence a výplatě podílů na zisku.

Přednáší Ing. Miriam Lukášová

Místo konání Konferenční centrum v objektu restaurace Na Sádce, Praha 4
Datum konání 05. 03. 2019

Cena   3950 Kč

V ceně je zahrnuto 2x občerstvení, výukové materiály a certifikát. Při přihlášení více účastníků získáte slevu 10 %. Cena je uvedena bez DPH.

Popis semináře


Zaměření semináře

Obchodní korporace nesmí oslabit velikost vlastních zdrojů, pokud by tím ohrozila svou schopnost plnit splatné závazky nebo snížila hodnotu svého majetku, popř. ohrozila pokračování v provozu svého obchodního závodu. Majetkové poměry korporace je možno optimalizovat, tj. použít vytvořeného zisku ke snížení dluhů korporace, zastavení růstu dluhů, zvýšení hodnoty majetku schopného generovat další zisk, změně poměru financování z vlastních a cizích zdrojů ve prospěch zdrojů vlastních a posílení finanční stability korporace. Dojde-li přece jen k tomu, že si společnost výplatou zisku přivodí úpadek, nejedná s péčí řádného hospodáře a dostává se do kolize i s případnou trestní odpovědností.
Seminář se bude věnovat zpracování účetní závěrky, jejím výstupům a následně jejímu schválení. Upozorní Vás na právní předpisy související s podíly na zisku a omezením výplaty zisku. Provede Vás testem insolvence, tj. testem předlužení, testem rozvahovým a testem likvidity, v němž se zjišťuje, zda je dlužník schopen platit své závazky tak, jak se stávají splatnými, zda tedy jeho likvidní aktiva postačují k úhradě splatných závazků. Na příkladu bude ukázáno, jak lze zjistit ve výkazech, zda obchodní partner, který je naším dlužníkem, provedl výplatu podílu na zisku. V závěru semináře se budeme zabývat co je péče řádného hospodáře a co nelze označit za péči dobrého hospodáře.

Komu je seminář určen

Seminář Rozdělování zisku obchodních korporací je určen jednatelům, pracovníkům ve vedoucích funkcích ekonomického úseku i účetním v obchodních korporacích.

Program

8:45–9:00Registrace účastníků + ranní káva a občerstvení
9:00–11:00Účetní závěrka, její sestavení, jednotlivé kroky, okamžik sestavení účetní závěrky, její schválení
Podíly na zisku a omezení výplaty na zisku jak stanoví zákon č. 90/2012 Sb., zákon č. 586/1992 Sb.
11:00–11:20Přestávka na občerstvení
11:20–13:30Provedení testu insolvence na příkladech – tj. test předlužení a test likvidity
Výkazy a co z nich lze vyčíst ohledně výplaty podílů na zisku
Péče řádného hospodáře z pohledu účetního
13:30–14:00Závěrečná diskuse
Obchodní podmínky

Způsoby registrace